ΕΠΩΝΥΜΙΑ: HORIZON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: HORIZON

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ι.Κ.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 1.000,00

ΕΔΡΑ: ΕΥΜΟΛΠΙΔΩΝ 28Α, 11854, ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΕΜΗ: 123500002000

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 3805653

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ: ΙΑΣΟΝΑΣ ΤΣΕΝΤΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΚΟΥΡΑ 182, ΝΙΚΑΙΑ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 1.000,00

ΠΟΣΟΣΤΟ: 100%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ: ΙΑΣΟΝΑΣ ΤΣΕΝΤΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ